Czym się różnią polowania indywidualne od zbiorowych?

Podstawową różnicą pomiędzy polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która uczestniczy w nim. W polowaniu indywidualnym może brać udział jeden myśliwy, myśliwy z psem albo myśliwy z pomocnikiem. 

W polowaniach zbiorowych liczba osób to minimum 2, a nawet 6 jeżeli uczestnicy chcą polować na zające.

Różnicą jest również sposób organizacji polowań. Aby doświadczyć polowania indywidualnego koniecznie trzeba posiadać na nie pozwolenie od zarządcy lub dzierżawcy okręgu łowieckiego. O takie pozwolenie każdy polujący jest zobowiązany ubiegać sam. Polowania zbiorowe natomiast są planowane przez dzierżawcę albo zarządcę okręgu łowieckiego i prowadzi je wyznaczony do tego myśliwy, który dba o bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa.

Jak przebiega polowanie zbiorowe?

Polowanie zbiorowe zawsze rozpoczyna się odprawą, a na jego koniec organizowany jest pokot. Takie zasady dotyczą jedynie polowań zbiorowych – nie zobaczymy tego w trakcie polowania indywidualnego. Odprawa jest od tego aby dowiedzieć się jakie są zasady polowania. Omawiane są wtedy zwierzęta i ich gatunki, na które myśliwi mają polować. Prezentowane są ważne komunikaty, które sygnalizują przejście do kolejnych rund, ale też wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Pokot, który pojawia się na zakończenie polowania jest ważną tradycją łowiecką. Pojawia się tam złożenie hołdu zwierzynie i wyłaniany jest król polowania.Złożenie hołdu zwierzynie jest bardzo ważnym rytuałem i konieczne jest stosowanie się do paru zasad, jak na przykład ułożenie zwierzyny na prawym boku albo skierowanie głów zwierzyny w stronę łowiska.

Odróżnić możemy pare rodzajów polowań zbiorowych i sposób postępowania w każdym z nich lekko się od siebie różni. Do polowania na niewielką zwierzynę taką jak króliki albo lisy stosuje się polowanie pędzeniami. Krótko mówiąc bazuje ono na płoszeniu zwierząt i od tego są naganiacze. Ważne jest żeby było ich co najmniej 1,5-2 razy więcej niż myśliwych. Natomiast przy polowaniu na dziki swoją rolę mają psy myśliwskie – za zadanie mają wytropienie zwierzyny i przepędzenie ich z kryjówki. Przy takich polowaniach polujących jest kilkunastu.

Istnieje również tak zwane polowanie szwedzkie lub z ambon – ono jest organizowane na bardzo dużych lokalizacjach w lasach, które mają przynajmniej 600, nawet do 1000 ha. W takich polowaniach bierze udział 20-30 myśliwych.

Co o polowaniach zbiorowych mówi prawo?

Zacznijmy od bezsprzecznie najważniejszego faktu: każdy myśliwy biorący udział w polowaniu koniecznie musi mieć legitymację Polskiego Związku Łowieckiego i pozwolenie na broń.

Polowania zbiorowe mogą być organizowane od świtu do zmierzchu i jedynie między 1 października a 15 stycznia.

Polowania zbiorowe są uznawane za zainicjowane w chwili kiedy myśliwi zbiorą się i kiedy odprawa się zacznie, a ich koniec jest w chwili kiedy myśliwy, który prowadzi polowanie zakomunikuje jego koniec. Po zakończeniu polowania jego prowadzący ma obowiązek opracować protokół, który zawiera wszystkie ważne informacje jak: data i godziny odbycia polowania, numer okręgu łowieckiego a także na jakie gatunki zwierząt odbywało się polowanie. Widnieje tam także lista myśliwych i uwagi, jeśli prowadzący miał jakieś.

To bezspornie prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za stosowanie się do przepisów prawa i jego muszą się słuchać pozostali polujący.

Źródło informacji: Biuro Ponowa – polowania zbiorowe